O PMC
Klient przychodząc do nas pozbywa się problemów. Gwarantujemy naszym Klientom bardzo dobrą znajomość rynku polskiego, wiarygodne, standaryzowane metody selekcji osób do pracy, szybkość działania, bogatą ofertę szkoleń i treningów. Jesteśmy skuteczni. 
Leasing, 03.1995


O PMC
Wywiad z Prezes PMC, dr Barbarą Mróz: "posiadamy kilkutysięczny Bank Danych osób chętnych do pracy.
Aby wytypować odpowiedniego kandydata
stosujemy testy i gry symulacyjne. Staramy się maksymalnie skoncentrować na kryteriach jakie stawia przed nami klient i dostosować się do jego wymagań". 
Słowo Polskie, 03.2002


PMC o motywowaniu
Prawdopodobieństwo sukcesu zmienia się w zależności od etapu pracy. Na starcie jest największe, potem spada, aby osiągnąć maksimum i zmniejszać się pod koniec zadania. Z badań nad skutecznością zarządzania wynika, że praca traktowana jako obowiązek i powinność, daje mniejsze efekty, niż praca wykonywana z przyjemnością. Taka praca przynosi satysfakcję. 
Businessman Magazine, 12.1995


PMC o ocenie pracowników
Planowanie karier zawodowych pracowników należy rozpocząć od ustalenia celów i priorytetów zarządzania ludźmi. Co i z kim chcemy osiągnąć. Warto pamiętać o prostej zasadzie mówiącej o tym, że nikt nie planuje zaniedbań, za to wielu zaniedbuje planowanie. Po to, aby planowanie kariery zawodowej nie pozostało tylko
w sferze marzeń, należy
dokonać rzetelnej oceny pracowników
Businessman Magazine, 06.1995


PMC o selekcji i doborze kadr
Wyniki wielu badań psychologicznych wskazują, że wysoka efektywność pracy zależna jest nie tylko
od umiejętności i wiedzy człowieka, ale przede wszystkim od cech jego osobowości, poziomu motywacji, umiejętności koncentracji, umiejętności efektywnego komunikowania się, umiejętności myślenia i działania
w warunkach stresu. 
Gazeta Wyborcza, 03.1994


PMC o szkoleniach
Warto przytoczyć wyniki badań przeprowadzone przez psychologów amerykańskich w ubiegłym roku, mówiących, że przeciętnie firmy tracą 15-30% swoich klientów głównie z powodu niedostatecznej troski
o klienta, a nie z powodu wysokiej ceny czy innych czynników. Wnioski te powinny zachęcić szefów firm
do nieustannego szkolenia swoich pracowników. Nikt nie rodzi się idealnym handlowcem, ale rodzi się
z cechami, które może rozwijać. 
Gazeta Wyborcza, 03.1994

PMC o umiejętnościach pracowników
Planowanie kariery zawodowej obejmuje te czynności, które należy podjąć, aby zapewnić swojej firmie odpowiedni personel. Przy czym planowanie rozwoju zawodowego jest tak samo ważne, jak planowanie produkcji czy sprzedaży. Ocena umiejętności personalnych i zawodowych pozwala bezpieczniej i skuteczniej decydować, sprawniej zarządzać oraz wcześniej wykrywać obszary zagrożeń. 
Personel, 08.1996